Cerca avançada

Capítols

Capítol 10

EDUCATS PER LA MOBILITAT

Com inserir en la formació dels més joves valors i arguments per crear una mobilitat conscient? Presentem percepcions dels més joves en relació a la mobilitat, quines son les seves demandes de futur, quins els seus patrons i com pensen que aquesta hauria de ser....

cca laptp Caixa Penedès Departament de Medi Ambient i Habitatge

Inici > El projecte

El projecte


MOBILITATS és una mini sèrie d’espais televisius (5 capítols de 13 minuts de durada) d’interès general que des d’una visió transversal del fenomen de la mobilitat, pretén generar claus de reflexió, comprensió i anàlisi  a l’entorn d’aquesta activitat quotidiana.

Totes les formes de mobilitats hi són presents, amb especial incidència en la mobilitat urbana, tant en forma de transport públic com privat. El programa s’estructura a partir dels nous formats televisius on l’argument central de la sèrie són les històries individuals dels ciutadans l’entorn de la mobilitat.

Incidència territorial preferent a l’àrea metropolitana de Barcelona, el territori on es produeixen el major nombre de moviments diaris, en totes les seves formes i zona en la qual es viuen els majors problemes de congestió i col·lapse. Ens fixem també en la diversitat de realitats a l’entorn de la mobilitat que es viuen en el conjunt de Catalunya, amb preferència per aquells espais territorials on la singularitat pugui ser mostrada com element d’interès general.

Plantegem un espai televisiu on a banda de mostrar la realitat i les possibles alternatives a l’entorn del fenomen de la mobilitat, es fomenti una mobilitat sostenible i efectiva en la voluntat de reduir les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera.

La sèrie aposta de forma decidida per una mobilitat segura, que minimitzi els riscos i els elevats costos socials que genera l’accidentalitat derivada de la mobilitat.

Ens interessem per les noves tecnologies aplicades al mon de la mobilitat. Automatismes en els sistemes de transport, millora en la gestió de les infraestructures, informació personalitzada. Ús social de nous sistemes de mobilitat. Com els nous usos de la societat, fruit dels nous temps, esperonen i demanden canvis en el context de la mobilitat. Propostes innovadores i sostenibles en el context de la mobilitat.

L’espai mostra una visió transversal del fenomen de la mobilitat, estructura que  projecta una visió de conjunt les distintes formes de mobilitat existent.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl